O nás

PROFIL FIRMY:

Naše společnost vznikla v roce 1999 v Otrokovicích jako sdružení čtyř partnerů zabývajících se problematikou bezpečného provádění rizikových prací a prožitkového outdooru. Kromě Otrokovic máme zastoupení v Jeseníku a Prachaticích s působností po celé ČR. Zkušenosti s výškovými a potápěčskými pracemi jsme nabývali od roku 1980. Od počátku jsme se soustředili především na bezpečnost a garanci výsledku námi prováděných prací. Dlouholetá praxe z nás vyvinula firmu schopnou zrealizovat jakoukoliv zakázku. Všichni pracovníci pracující ve výšce vlastní platná osvědčení o provádění prací pomocí horolezecké techniky s platností po celé Evropské unii.

Naše strategie
je flexibilita a efektivita. To znamená, že naše firma provádí práce a realizaci programů s několika kmenovými spolupracovníky. Na rozsáhlejší práce a projekty jsme schopni soustředit kvalitní tým odborníků včetně materiálu a techniky. To vše díky dlouholeté osvědčené spolupráci při již realizovaných zakázkách. To nám umožňuje zákazníkovi nabídnout služby za cenu, jež odpovídá jeho potřebám a možnostem.

Hlavním cílem
naší společnosti je rychlé a spolehlivé jednání za využití všech znalostí a prostředků. Po nabytých zkušenostech zaručujeme kvalitní průběh prací včetně profesionálního přístupu, dodržení bezpečnosti. Garantujeme Vám, že práce budou prováděny vyškolenými profesionály v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu plnění.


Certifikace a osvědčení: